Po okrągłym stole straciłem prace w IF PAN

Po okrągłym stole straciłem prace

Po okrągłym stole straciłem prace

Po "okrągłym stole" pozbawiono mnie pracy w IF PAN i przestałem być fizykiem .... 
W czasach PRL, byłem związany z opozycją. Skazywano mnie, prowadzono postępowania karne. Mając tego dość, planując emigrację, wyłączyłem się z działań politycznych. Ojciec, pisarz Artur Sandauer, gdy w podziemiu odmówiono mu druku, przekazał artykuł oficjalnej prasie. Tak zaczął popierać gen Jaruzelskiego. 
Po „okrągłym stole", zmieniła się władza, ojciec zmarł, a za jego postawę, ja straciłem pracę.

Mój b. promotor prof. Gałązka, zakomunikował mi wtedy, że dalej w IF PAN pracować nie będę...

Że ja w PRL byłem prześladowany, mało kto o tym pamiętał.... Nosiłem to samo nazwisko co ojciec...

 

więcej